Monday, October 8, 2018

Anu-ano Ang Mga Klasipikasyon Ng Stock Shares sa Pilipinas?

Klasipikasyon Ng Stock Shares Sa Pilipinas

Una kong naranasang mag-invest noong ako ay empleyado bilang Instructor I sa isang kolehiyo sa Cavite. Sumali ako sa kooperatiba ng mga empleyado. Ang pangunahing operasyon ng kooperatibang iyon ay magpautang sa mga miyembro sa mas mababang interes kumpara sa mas kilalang 5-6. Kung tutuusin ay hindi pa nahuhubog ang kamalayan ko sa pag-invest no'ng mga panahong iyon. Wala akong malalim na adhikain sa pagsali dahil para bang nakigaya-gaya lamang ako sa aking mga katrabaho, na may kasamang pangamba kasi ang kontribusyong 150 pesos (kung tama ang ala-ala ko) ay parang malaking kabawasan sa buwanan kong sweldo. Sa kabilang banda naman ay inisip ko ang aking magiging pribilehiyo: makakautang ako sa kooperatiba kung sakaling kapos ako sa pera.

"Hummn... Masubukan nga itong kooperatibang ito!"

Thursday, September 20, 2018

Ano Ang Stock At Ang Stock Shares?

stocks, stock shares, saping-puhunan, stock corporation, stock valuation, dividend, dibidendo
Photo courtesy of pickupimage.com

Nang una kong narinig mula kay Francisco Colayco ang pag-iinvest sa stock market, mutual fund, bonds, at kooperatiba ay hindi agad-agad ako tumalima. Nagsisimula pa lang ako no'n na tumutuklas kung paano ko ilalagay ang sarili ko bilang career woman, at nasa mid-twenties yata ang edad ko noon. Sabi ko sa sarili ko ay ganito:

"Paano ko magagawa ang pagi-invest samantalang nasa entry-level lang ang pwesto ko sa trabaho?" 

Nang lumaon ay nag-iba ako ng kumpanyang pinapasukan at dito naman ay narinig ko na pinag-uusapan ng boss ko at ng kanyang kaibigan ang tungkol sa mga hawak nilang stocks. Hindi ako sumali sa usapan nila pero napakibit-balikat ako...

Friday, August 17, 2018

Paunang Aralin Sa Stock Market: Ang Pagkakaiba Ng Negosyong Isahang Pagmamay-ari Laban Sa Korporasyon

Paunang Aralin Sa Stock Market, Introduction to Stock Market, Philippine Economics, Investment Risk Management

Ang stock market ay nasa isang sulok ng mundo na hindi pa lubusang maunawaan ng karamihang Filipino. Ang sulok na ito ay mahiwaga at may sariling kweba na kung saan para bang ang mga diwata at pati mga dragon ay nakikiparte sa mga galawang toro at oso. Nang dahil sa Internet at social media, unti-unti itong nagiging patok sa mga millennials at pati na rin sa grupong postmillenials, subalit ang kasaysayan nito ay maiuugnay nuon pang ika-12 siglo sa Europa.

Monday, August 13, 2018

Forms Of Businesses In The Philippines

forms of businesses in the philippines, sole proprietorship vs corporation

This is a brief review of Business and Economics in Philippine setting. Business is defined as the activity of making, buying, selling and providing services in exchange of money. There are three forms of businesses in the Philippines: Sole Proprietorship, Partnership, and Corporation.

1. Sole Proprietorship

The sole proprietorship is the simplest form of business. It requires only one individual owner, and is easiest to register.

Friday, August 10, 2018

Mga Uri ng Filipino Investors Ayon sa Kakayahang Tanggapin ang Peligro


Ang mga langgam ang naging huwaran ng sangkatauhan pagdating sa pag-iimpok ng pagkain at pera. Sila ang tropa na abala sa tuwing tag-init dahil pinaghahandaan nila ang tag-ulan. Malulunod sila sa baha kapag sila ay lumabas ng kanilang mga lungga.

"Save for the rainy day!", ang payo ng mga may karunungan.

Ipagpalagay na nating nasa sistema na ng buhay mo ang pag-iimpok gaya ng mga langgam, sigurado akong ang concern mo na ngayon ay kung saan mo naman ilalagay ang perang sininop mo. Kahit pa nabasa mo na ang nauna kong artikulo tungkol sa Mga Investment Na Hindi Alam Ng Mga Karaniwang Empleyado at may kaunti ka nang idea kung saan ka magi-invest, marapat lang din na talakayin natin ang iba't-ibang uri ng mga Filipino investors.

Friday, July 27, 2018

Mga Unang Hakbang sa Personal Financial Management at Investing


Isang araw, may isang mabuting netizen sa Facebook na nag-repost ng aking notes tungkol sa investment. In fairness, napakabuti ng kalooban n'ya, si Nocolie, kasi isinulat n'ya ang CTTO (credit to the owner) kasunod ay pangalan ko. Na sense ko na isa rin si Nicolie sa mga ilan-ilang nababagabag sa pangkalahatang mentality ng mga Filipino tungkol sa paghawak ng pera at palagay ko'y na-touched s'ya sa aking naisulat. At nakita kong may nag-react (nag-comment) na isa mula sa mga kakilala ni Nicolie. Parang ganito ang sinabi (paraphrase):

"Hindi ko na kailangang mag-invest. Marami na ako n'yan, nasa inidoro."

Monday, July 23, 2018

Mga Investments Na Hindi Alam Ng Mga Karaniwang Empleyado


"Ako ay mag-iinvest". Isang desisyong para bang may dobleng talim. Posibleng aayon sa iyo at posible rin namang hindi. Halimbawa ay ang gintong alahas. Ito ay maisusuot mo para palamuti sa iyong kasuotan (angat ka sa iba) at investment mo rin dahil tataas ang halaga nito sa mas malayong panahon. Ang drawback dito ay dalawa o higit pa. Una, maaaring hindi mo isusuot ang gintong alahas araw-araw lalo na't sa siyudad na gaya ng Maynila ay nagkalat ang mga snatchers. Mas malamang ay itatago mo lamang ito sa isang ligtas na baul dahil posible itong manakaw ng iba. Pangalawa, hindi mo ito agad-agad mali-liquidate (ipalit sa pera).

Saturday, July 21, 2018

Dropping Curtain For Cute Pinay Goes Investing


Photo: kisspng dot com
I just gave it some thought for a while, and this is to give an end to Pinay Water Sprite and its journal called Cute Pinay Goes Investing. It's tough to keep the site going after it has gone "asleep" for about 3 years. A while back, I brought the idea of creating the Water Sprite character because I wanted to write my financial management experience expressed in third person as I was not sure if it's alright to talk about personal money and investment in this medium called the Net.