Friday, December 26, 2014

Paano Natin Hinuhubog Ang Ekonomiyang Pilipino Sa Pagdiriwang Ng Pasko?

Matinding traffic, mataong palengke, nagsisiksikang mga malls, mahabang pila sa gift wrapping counter, mga fully-booked na function halls, at pabalik-balik na mga batang nangangaroling. Ilan lang iyan sa mga larawan na nakapagsasabing nagiging stressful ang pagsapit ng kapaskuhan. Si Water Sprite, may dalawang magkasalungat na damdamin sa pagdiriwang ng Pasko: masaya at malungkot.


photo: Christmas Carol as acknowledged [here]

Una, nakita ni Water Sprite na ang Pasko ay may kakambal na anino sa kabila ng kulay at ningning nito. Sa kanyang pagmamatyag sa labas, o maging sa pagpuna ng epekto nito sa kanyang buhay, napansin nya na ang Pasko ay nagiging panahon ng pagmamataas sa sarili. Bagama't sa bansang Pilipinas na laganap ang paniniwalang Kristyano, at karamihan ay nagsasabing ang dahilan ng Pasko ay ang Panginoong Hesus, nangingibabaw sa paningin ni Water Sprite na ang mga "mananampalataya" ay nasasaklawan ng peligro ng commercialism. Animo'y bida si Santa Clause kasi panahon na naman para makatanggap ng aginaldo, at anupa't todo kantiyaw ang aabutin kapag nahahalatang wala kang inilaan para sa kanila. May ilan pang nananamantala, kakatok sa mga pintuan na hindi mo mawari kung saan nanggaling at nagsasabing:
"Papasko po...."
Ang malala pa, may magsasabing:
"Para sa patay po..."
Nagulumihanan din si Water Sprite sa kahulugan ng pagsabit ng mga Christmas lights sa kanya-kanyang mga tahanan. Totoong ngang masaya at magandang tingnan ang mga ilaw na ito, subalit nagtatanong siya sa kanyang sarili,
"Bakit kaya sa tuwing panahon lang ng Pasko? Hindi ba maaaring buong taon magliwanag ang kapaligiran?"
Tila ba nagpoprotesta ang kanyang kalooban kasi ang katotohanan nito sa mga ordinaryong panahon, ang marami sa kanila ay ayaw magsindi ng ilaw sa mga tarangkahan sa gabing magdamag dahil napakamahal ng singil sa kuryente. Isang kabalintunaan ang ganyang kaisipan na tila ba nagsasabing:
"Pasko na, dapat bida ako sa buong komunidad. Bibili ako ng iba-ibang kulay ng ilaw at ipapakita kong masaya ang aking pamilya. Ipapakita ko na kaya kong bumili ng maraming dekorasyon."
Sa panig ng mga negosyante, pabor ang mga mapagpaimbabaw na kaugalian ng karamihan. Buhay ang komersyo, naglalabasan ang pera ng mga tao. Di bale na kung ligtas o hindi sa mga bata ang tinitindang mga laruan. Di bale na kung paano ang proseso ng mga pagkaing tinda, kung peligro ba sa kalusugan o hindi. Walang ethics na iniisip, walang advocacy. Walang pakialam kung ang pinagmulan ng paninda ay nakapagbibigay ng mga positibong bentaha sa merkado ng bansa o hindi...
"Basta ang mahalaga, limpak na salapi ang balik ng negosyo ko."
Sinubukan ni Water Sprite na hingin ang pananaw ng kanyang kasintahan na si Nordic Lapulapu. Si Nordic Lapulapu, 50% Swedish at 50% Hungarian, ay nagmula sa bayan na may western culture subalit ang uri ng kanyang pamumuhay ay base sa katuruang Buddhism. Gayunman, siya ay nakikiisa rin sa pagdiriwang ng Pasko at natuklasan ni Water Sprite ang mga sumusunod na dahilan ni Nordic Lapulapu para magdiwang ng Pasko.

Reason of Christmas #1: Christmas is a tradition that started long before the Christian era.


Minsan nang narinig ni Water Sprite sa homily ng isang pareng Katoliko na ang padiriwang ng Pasko ay base sa mga tradisyon ng mga Pagano, kung kaya't malamang kung makikipagkita siya sa awtoridad ng Katolikong Romano para magsaliksik, hindi naman nila maitatanggi ang kaugnayan ng mga Pagano dito. Narito naman ang excerpt ng liham ni Nordic Lapulapu:
"....Christmas has always been more than just a Christian holiday... Christmas has come into its own thing now and I feel that no matter what they stole from other faiths it is now their own faith and traditions . Whether it is attributed to Christ doesn't really matter to me a whole lot. It is what it is.... almost every culture, especially in the northern and southern hemispheres have solstice celebrations. In the winter it is the return of the light to the earth... Christ is the sun returning to the earth so whatever the imagery one may use, the point is we are witnessing yet another turn of the wheel of life with the promise of better days ahead. Hope is what all faiths offer and I have always felt that hope is the message of Christmas."
Si Water Sprite ay lumaki sa aral ng mga Kristyano subalit dumating sa punto ng kanyang buhay ang isang realization na hindi ang relihiyon ang dapat humubog sa kanyang pagkatao, at mainam na tumawid na lang sa kabilang bakuran at mabuhay ng taliwas sa karamihan lalo pa't nararamdaman niyang hindi naman siya umuusad.  Ang Pasko ay nagpapaalala na ang bawat isa ay may taglay na liwanag at ang bawat nilalang ay dapat pahalagahan at mahalin. May kanikaniya man tayong tinatahak na landas, sa iisang liwanag ng Pasko rin tayo tutungo.

Reason of Christmas #2: Santa Claus is an icon of charity works, good deeds, and generosity.


Bagama't ginagamit ng komersyo ang katauhan ni Santa Claus para mahikayat ang mga mamimili at dumagsa ang mga ninong at ninang sa mga malls, si Water Sprite ay titingin muna sa kabilang anggulo ng larawan ni Santa Claus. Ito ay ang pagdulog sa kabahayan ng isa o higit pang pamilya na kinakapos sa buhay. Pati na rin ang kagalakan ng pagbibigay sa mga inosente maging ito man ay pamangkin, inaanak, o anak ng mga kaibigan. Dapat lang ipasa ang ganitong tradisyon, dapat lang manahin ang gawain ni Santa Claus. Minsan lang sila maging bata at darating din ang araw na magiging Santa Claus din sila. Narito naman ang sinabi ni Nordic Lapulapu:
"The whole idea of Santa was really a beginning of bringing back some charity and giving back to the holiday. In pre-Christan times in northern Europe, the Druids had someone named the Holly King and his last act of the celebrations were to deliver gifts to all in the village at night. With that combined with St. Nickolas who helped the poor and children, we have the makings of Santa Claus. I feel that this is a humanization of the Christan faith and really kind of turns their focus away from heaven, which is where I feel that most of their time is preoccupied with, and turns it to a more worldly view and makes us think about our sisters and brothers. Now rabid Christians, as I call them, here in the states have some real problems with Santa Claus because it takes away from the focus of Jesus. I don't believe that at all... I once played the role of Santa and delivered presents to a poor family. They never knew it was us and they still don't . When (kid) Ryan asked me if Santa was real and I told him yes and I told him this story of what we did. He got it and understood what I meant. We are all suppose to be Santa and help each other. So I do feel that Santa is relevant but not as a marketing tool."

Reason of Christmas #3: Members of family getting together in this time of year.


Sa isang pamilyang nagsilakihan na ang mga anak, nagkaroon na ng kanya-kanyang hanapbuhay at malamang sa hindi ay lumipat ng ibang bayan o bansa para doon manirahan, ang tradisyon ng Pasko ay nagbibigay puwang para magkita-kitang muli ang buong pamilya. Pagkakataon ng mga magpipinsan na magkita at magkakilala. Naging masagana man o hindi ang taong nagdaan, marapat lang na ipagpatuloy ang ganitong tradisyon sa diwa ng Pasko, walang paghuhusga at walang pagmimithi sa bawat isa. Si Water Sprite, sa oras na sinusulat ang artikulong ito, ay hindi pa nakatutugon sa ganitong tradisyon, subalit hindi pa naman tapos ang panahon ng kapaskuhan. Hangad naman niyang makita ang pamilya subalit sa pagkakataong ito, ang pinakamalapit niyang maaaring puntahan ay ang mga tito at tita na matagal naman na din niyang hindi nadadalaw.

Tunghayan naman natin ang isa pang excerpt mula sa liham ni Nordic Lapulapu:
"It is about friends and family and spending time with the people that you love but may not be able to see all the time. It is also a quiet time to do some reflection as well. For me the season really starts on Halloween, which is the old European pagan holiday of new year. The reflection time starts then and builds until January. I would be the time for us to be together and love the slower time of year. When we are in the middle of Christmas, like on Christmas day, we would just relax around the house, and enjoy just being together and only seeing the people we want to see. Hanging out with the kids and at some point our own grandkids as well. It isn't about the gifts or the food. It is about our loved ones. Unfortunately for a lot of people they get hung up on the materialism of the season and loosing out on what is truly important."

Providing for Everyone's Well-being, Not Proving For Who's Faith Is Real!


Sa puntong ito kumislap ang mga mata ni Water Sprite. Sa kanyang mundo, tapos na ang tagisan kung kaninong pananampalataya nakaugnay ang pagdiriwang ng Pasko. Ito ay para sa lahat, mananampalataya man o hindi.  Si Water Sprite ay nakatuon sa kahulugan ng liwanag at pag-ibig. Sa liwanag nakikita ang pag-asa, samantalang dahil sa pag-ibig nagiging buo ang mundo. Kung kaya't kagalakan nga ang dala ng Pasko!

Sa mundo naman ng personal money management at investments, hindi maipagkakailang buhay nga ang komersyo sa panahon ng kapaskuhan. Si Water Sprite ay patuloy pa ring maingat na mamamahala ng kanyang salapi habang inilalaan ang tamang halaga upang maayos na matupad ang mga tungkulin sa panahong ganito. Kaugnay nito, nais mag-iwan ni Water Sprite ng mga katanungan:
  1. If you own a business or a store, are you selective of all the goods you sell or are your services beneficial to yourself, environment, and mankind?
  2. If you are an investor, are you entrusting your money to an institution that is concerned with environmment and humanity, or don't you care enough at all because you only want high ROI (return of investment)?
  3. If you are a consumer, are you a patron of an establishment that brings high rate of your own country's GDP (gross domestic product), or do you only care for well-known brands which satisfy your status symbol?
  4. If you are a consumer, are you concerned with spending money wisely and staying away from debts?
Mula kay Water Sprite ang pagbati ng Maligayang Pasko at..

Mabuhay!

Did you like this post? Please share.

No comments:

Post a Comment