Friday, July 27, 2018

Mga Unang Hakbang sa Personal Financial Management at Investing


Isang araw, may isang mabuting netizen sa Facebook na nag-repost ng aking notes tungkol sa investment. In fairness, napakabuti ng kalooban n'ya, si Nocolie, kasi isinulat n'ya ang CTTO (credit to the owner) kasunod ay pangalan ko. Na sense ko na isa rin si Nicolie sa mga ilan-ilang nababagabag sa pangkalahatang mentality ng mga Filipino tungkol sa paghawak ng pera at palagay ko'y na-touched s'ya sa aking naisulat. At nakita kong may nag-react (nag-comment) na isa mula sa mga kakilala ni Nicolie. Parang ganito ang sinabi (paraphrase):

"Hindi ko na kailangang mag-invest. Marami na ako n'yan, nasa inidoro."

Monday, July 23, 2018

Mga Investments Na Hindi Alam Ng Mga Karaniwang Empleyado


"Ako ay mag-iinvest". Isang desisyong para bang may dobleng talim. Posibleng aayon sa iyo at posible rin namang hindi. Halimbawa ay ang gintong alahas. Ito ay maisusuot mo para palamuti sa iyong kasuotan (angat ka sa iba) at investment mo rin dahil tataas ang halaga nito sa mas malayong panahon. Ang drawback dito ay dalawa o higit pa. Una, maaaring hindi mo isusuot ang gintong alahas araw-araw lalo na't sa siyudad na gaya ng Maynila ay nagkalat ang mga snatchers. Mas malamang ay itatago mo lamang ito sa isang ligtas na baul dahil posible itong manakaw ng iba. Pangalawa, hindi mo ito agad-agad mali-liquidate (ipalit sa pera).

Saturday, July 21, 2018

Dropping Curtain For Cute Pinay Goes Investing


Photo: kisspng dot com
I just gave it some thought for a while, and this is to give an end to Pinay Water Sprite and its journal called Cute Pinay Goes Investing. It's tough to keep the site going after it has gone "asleep" for about 3 years. A while back, I brought the idea of creating the Water Sprite character because I wanted to write my financial management experience expressed in third person as I was not sure if it's alright to talk about personal money and investment in this medium called the Net.