Friday, August 17, 2018

Paunang Aralin Sa Stock Market: Ang Pagkakaiba Ng Negosyong Isahang Pagmamay-ari Laban Sa Korporasyon

Paunang Aralin Sa Stock Market, Introduction to Stock Market, Philippine Economics, Investment Risk Management

Ang stock market ay nasa isang sulok ng mundo na hindi pa lubusang maunawaan ng karamihang Filipino. Ang sulok na ito ay mahiwaga at may sariling kweba na kung saan para bang ang mga diwata at pati mga dragon ay nakikiparte sa mga galawang toro at oso. Nang dahil sa Internet at social media, unti-unti itong nagiging patok sa mga millennials at pati na rin sa grupong postmillenials, subalit ang kasaysayan nito ay maiuugnay nuon pang ika-12 siglo sa Europa.

Monday, August 13, 2018

Forms Of Businesses In The Philippines

forms of businesses in the philippines, sole proprietorship vs corporation

This is a brief review of Business and Economics in Philippine setting. Business is defined as the activity of making, buying, selling and providing services in exchange of money. There are three forms of businesses in the Philippines: Sole Proprietorship, Partnership, and Corporation.

1. Sole Proprietorship

The sole proprietorship is the simplest form of business. It requires only one individual owner, and is easiest to register.

Friday, August 10, 2018

Mga Uri ng Filipino Investors Ayon sa Kakayahang Tanggapin ang Peligro


Ang mga langgam ang naging huwaran ng sangkatauhan pagdating sa pag-iimpok ng pagkain at pera. Sila ang tropa na abala sa tuwing tag-init dahil pinaghahandaan nila ang tag-ulan. Malulunod sila sa baha kapag sila ay lumabas ng kanilang mga lungga.

"Save for the rainy day!", ang payo ng mga may karunungan.

Ipagpalagay na nating nasa sistema na ng buhay mo ang pag-iimpok gaya ng mga langgam, sigurado akong ang concern mo na ngayon ay kung saan mo naman ilalagay ang perang sininop mo. Kahit pa nabasa mo na ang nauna kong artikulo tungkol sa Mga Investment Na Hindi Alam Ng Mga Karaniwang Empleyado at may kaunti ka nang idea kung saan ka magi-invest, marapat lang din na talakayin natin ang iba't-ibang uri ng mga Filipino investors.