Friday, August 10, 2018

Mga Uri ng Filipino Investors Ayon sa Kakayahang Tanggapin ang Peligro


Ang mga langgam ang naging huwaran ng sangkatauhan pagdating sa pag-iimpok ng pagkain at pera. Sila ang tropa na abala sa tuwing tag-init dahil pinaghahandaan nila ang tag-ulan. Malulunod sila sa baha kapag sila ay lumabas ng kanilang mga lungga.

"Save for the rainy day!", ang payo ng mga may karunungan.

Ipagpalagay na nating nasa sistema na ng buhay mo ang pag-iimpok gaya ng mga langgam, sigurado akong ang concern mo na ngayon ay kung saan mo naman ilalagay ang perang sininop mo. Kahit pa nabasa mo na ang nauna kong artikulo tungkol sa Mga Investment Na Hindi Alam Ng Mga Karaniwang Empleyado at may kaunti ka nang idea kung saan ka magi-invest, marapat lang din na talakayin natin ang iba't-ibang uri ng mga Filipino investors.


May tatlong uri ng mga investors ayon sa risk tolerance. Ang ibig sabihin ng risk tolerance ay ang kakayahan mo, bilang investor, na tanggapin ang pagkalugi kung sakaling hindi umayon ang investment sa takdang inaasahan mo. Unawain mo ang mga katangian ng investors ayon sa kakayahang tanggapin ang peligro ng investment, at nawa'y masabi mo sa sarili mo kung alin ka sa mga ito.

1. Investor na May Daga sa Dibdib

Ang mga investors na may daga sa dibdib ay pormal na kilala bilang Low Risk Investors. Ang ganitong uri ay konserbatibo pagdating sa mga investments. Magi-invest lamang sila kung sa palagay nila ay nakasisiguro silang hindi matutunaw ang kanilang pahunan magpakailanman. Kuntento na sila sa maliit pero tuluy-tuloy na interes at inaasahan nilang mali-liquidate (maipapalit sa pera) ang kanilang investment sa panahong kanilang itinakda.

Maaaring ang investor na may daga sa dibdib ay may isa o higit pang mga miyembro ng pamilyang umaasa sa kanya kung kaya't hindi pa s'ya masyadong nakakaalwan sa pera, at maliit na halaga lamang ang kaya n'yang itabi. Wala s'yang utang at kung meron man, marahil ito ay mortgage ng isa o dalawang ari-arian lamang at kaya naman itong gampanan kasi mayroon s'yang regular na disposable income. Maari ring gusto lang n'yang i-invest muna ang pera n'ya habang kanyang pinag-iipunan (unti-unti) ang isang bagay na gusto n'yang makamtan sa maiksing panahon lamang. Ang mga halimbawa ng bagay na pinaglalaanan ng investor na ito ay lupa, bahay at lupa, kotse, o edukasyon. 

Ito ang mga klase ng investments para sa investor na may daga sa dibdib:

 • Time Deposit 
 • Certificates of Deposit, kung ikaw ay residente ng United States
 • Bonds 
 • Mutual Fund na bonds lamang ang nakapaloob
 • ETF na bonds lamang ang nakapaloob, kung ikaw ay residente ng United States
 • Robo-advisor na bagay sa low-risk, kung residente ka ng United States

Kung ikaw ay wala pang karanasan sa anumang mga investments, sa palagay ko ay dapat lang na magsimula ka bilang low risk investor muna. Pero bago ka magsimula ay alamin mo muna ang mga unang hakbang sa personal financial management at investing.


2. Investor na Sunog-Pera

Taliwas sa mga katangian ng naunang investor na nabanggit ay ang investor na sunog-pera. Ang pormal na tawag sa kanila ay high risk investors. Ang ultimong dahilan kung bakit may investors na sunog-pera ay ang high reward, na ang ibig sabihin ay malaki ang maaaring balik ng kanilang puhunan. Walang fixed na porsyento para sa tubo ng puhunan sa ganitong investment dahil posibleng walang hangganan ito (unlimited) pero malaki ang tyansang masunog ang kanilang puhunan kung kaya't ang perang inilaan nila dito ay ang halagang kaya nilang mawala. Kaya rin nilang maghintay ng mahabang panahon para matamasa ang balik ng puhunan.

Ang mga investments na bagay sa sunog-pera investors ay ang mga sumusunod:

 • Kooperatiba
 • Stock Market
 • Foreign Exchange Trading
 • Commodities Trading
 • Mutual Fund na equities lamang ang nakapaloob
 • ETF na equities lamang ang nakapaloob, kung ikaw ay residente ng United States
 • Robo-advisor na bagay sa high-risk, kung residente ka ng United States
Maaaring ang investor sa ganitong kategorya ay may sapat nang emergency fund na katumbas ng tatlong buwang (o higit pang) halaga ng gastusin ng sambahayan. Pwede ring ang myembro (o mga myembro) ng kanyang pamilya ay may sarili nang buhay at pamilya rin at hindi na n'ya obligasyon na tustusan ang pinansyal na pangangailangan nito (o ng mga ito). Kung may umaasa man sa kanya, mayroon s'yang kaaya-ayang discretionary income at ang buwanang gastusin ng kanyang sambahayan ay naitataguyod ng maalwan. Wala rin s'yang utang na kailangang bayaran o kung meron man ay kaya n'yang bayaran agad-agad ito.

Ang mga kadalasang pumapasok sa sunog-pera investment ay mga dati nang may karanasan sa anumang investments pero wala namang nagbabawal kung dito ka kaagad mag-umpisa lalo na kung ikaw ay may pagka-adventurous naman. Magtatagumpay ka bilang sunog-pera investor kung ikaw ay may malawak na kaalaman sa investment na papasukin mo at kasabay nito ay emotionally stable ka.

3. Investor na Kalat-Pera

Sa pormal na salita, ang mga investor na kalat-pera ay ang Diversified Investor. "Putting eggs in many baskets" ang kanyang mantra kung kaya't hindi lang iisang investment ang mayroon s'ya. May investments na pang-low-risk at meron ding pang-high-risk sa kanyang investment portfolio. May invesment na pang-long-term, may pang-medium-term, at mayroon ding pang-short-term. Depende sa personalidad ng investor kung paano ilalapat ang time horizon ng kanyang investment. Karaniwan ay ganito ang time frame ng kanilang investment:

 • Long Term: 5 taon o higit pa
 • Medium Term: 2 hanggang 5 taon lamang
 • Short Term: 1 buwan hanggang 2 taon lamang

Kung gusto mong ikalat ang iyong investment, maaaring ilagay mo ang pera mo sa iba-ibang mga instruments na  nabanggit sa unang dalawang uri ng investors. Idagdag mo pa ang real property na pauupahan, health insurance, retirement fund, at estate insurance.

Tandaan mo rin na mahalagang nasa sa iyo ang mga katangiang meron sa dalawang uri na unang nabanggit:

 • Walang utang na binabayaran
 • Kayang panagutan ang lahat ng pinansyal na obligasyon na hindi maisasakripisyo ang investment
 • May emergency fund na katumbas ng 3 buwan o higit pang gastusing ng sambahayan
 • Bukas ang isip sa bagong kaalaman at may sapat na panahon para aralin pa ang mga ito
 • Emotionally stable


Bigyan Ng Proteksyon Ang Iyong Investment


Matapos nating talakayin ang mga katangian ng mga investors na naturang May Daga Sa Dibdib, Nagsusunog Ng Pera, at Nagkakalat Ng Pera, ikaw na ang bahalang magpasya kung saan ka dito. Sa puntong ito marahil ay nakikilala mo na ang iyong sarili. Kung hindi ka pa nagsisimula kahit sa anumang investments na tinatalakay sa site na ito, salamat sa iyo at binigyan mo ako ng pagkakataong maipahayag ng simple ang mga idea ng investment. Maagang pagbati rin para sa iyo sapagkat isa na namang future investor ang madadagdag sa ating lipunan. Para naman doon sa dati nang may karanasan sa investments, ikinararangal kong pinag-ukulan mo ako ng panahon. Maaaring ang ilan sa mga nasabi ko ay bago lang sa iyo at umaasa ako na mas magiging mabuting investor ka pa dahil bukas ang isip at puso mo sa mga lectures na kagaya nito.

Bago ko tapusin ang aking pahayag ngayon, nais kong ipaalala ang mga simple at praktikal na pamamaraan kung paano mo mapoproteksyonan ang inyong puhunan:

 1. Huwag pumasok sa investment kung limitado lamang ang iyong kaalaman. Timbangin ang halaga o dami ng peligro laban sa magiging tubo nito. Huwag magmadali, bigyan mo ng panahon ang iyong sarili para magsaliksik o magtanong sa mga kinauukulan.
 2. Huwag masyadong emotional. Ang emosyon ay mapanlinlang at ito ay panandalian lamang.
 3. Huwag tumingin sa kung magkano agad ang kikitain, ang mas mahalaga ay ang paglago ng iyong karanasan at karunungan sa paghawak nito.
 4. Maglaan ng regular na panahon para mausisa ang iyong investment. Siguraduhing laging bago ang iyong mga dokumento tungkol dito.
 5. Maglaan ng regular na panahon para palawakin pa ang kaalaman sa mga investments: "Knowledge is power".
 6. Magkaroon ng Plan B at huwag hayaang maisakripisyo ang iyong investment sa panahong hindi pa ito hinog.

DISCLAIMER

Ang artikulong ito ay isinulat para mag-ambag ng impormasyon lamang at kung minsan ay para magpahayag din ng sariling kuru-kuro. Hindi po ako ahente ng anumang pribadong institusyon, wala po akong hangad na magrepresenta para sa kanila, at wala po silang bayad na ibinibigay sa akin. Kung sakali man pong ako ay sumulat ng tungkol sa mga pribadong kumpanya, kasama ang kanilang mga produkto, akin pong masusing sinasaliksik ang mga impormasyon at hindi ko rin po maiiwasan na magbigay ng sariling pananaw.

Iniiwan ko sa lahat ng aking mga mambabasa ang kanilang responsibilidad na magsaliksik din at dagdagan pa ang kanilang kaalaman upang malaya silang makapagpasya kung paano, saan, o sa aling industriya sila magi-invest.

Kung sakali man pong ako ay may angkop na referral bonus mula sa ilang komersyong aking pinagkakatiwalaan, maliit na halaga lamang po iyon para mapanatili kong pangasiwaan ang website na ito.

Wala po akong kakayahang talakayin ng masusi ang mga batas. Kung may tanong po kayo hinggil sa kahulugan o pagpapatupad ng batas tungkol sa mga investments, maaari po kayong kumunsulta sa isang investment lawyer.Did you like this post? Please share.
No comments:

Post a Comment