Thursday, September 20, 2018

Ano Ang Stock At Ang Stock Shares?

stocks, stock shares, saping-puhunan, stock corporation, stock valuation, dividend, dibidendo
Photo courtesy of pickupimage.com

Nang una kong narinig mula kay Francisco Colayco ang pag-iinvest sa stock market, mutual fund, bonds, at kooperatiba ay hindi agad-agad ako tumalima. Nagsisimula pa lang ako no'n na tumutuklas kung paano ko ilalagay ang sarili ko bilang career woman, at nasa mid-twenties yata ang edad ko noon. Sabi ko sa sarili ko ay ganito:

"Paano ko magagawa ang pagi-invest samantalang nasa entry-level lang ang pwesto ko sa trabaho?" 

Nang lumaon ay nag-iba ako ng kumpanyang pinapasukan at dito naman ay narinig ko na pinag-uusapan ng boss ko at ng kanyang kaibigan ang tungkol sa mga hawak nilang stocks. Hindi ako sumali sa usapan nila pero napakibit-balikat ako...